„Empowering adult Educators for improvement of accessibility and quality of learning opportunities for people with functionaly diversity”. 

Za nami ostatnie spotkanie robocze w ramach projektu „Empowering adult Educators for improvement of accessibility and quality of learning opportunities for people with functionaly diversity”.  Tym razem odbyło się ono w Poznaniu.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie programu szkoleniowego, który przyczyni się do wzmocnienia takich kompetencji u OzN jak: przedsiębiorczość, umiejętności społeczne, promocja idei niezależnego życia. Chcemy osiągnąć ten cel poprzez wymianę doświadczeń, know – how, pomysłów i dobrych praktyk i wypracowanie nowego, nieformalnego systemu podniesienia i rozszerzenie oferty wysokiej jakości usług dla osób z niepełnosprawnościami.
Projekt oparty jest na idei niezależnego życia, która promuje autonomię oraz pełny i efektywny udział w życiu społecznym osób, pomimo ich niepełnosprawności.
W ramach projektu opracujemy materiały edukacyjne i przeprowadzimy szkolenia m.in. dla pedagogów specjalnych. A sam program ma przyczynić się do wzmocnienia takich wartości, jak:
▶ przedsiębiorczość,
▶ umiejętności społeczne,
▶ cyfrowe
▶ promocja idei niezależnego życia.
 
 
Projekt realizujemy w okresie 11/2021-10/2023 z naszymi międzynarodowymi partnerami:
🎯 Initiatives Network Association – Asociacija Iniciatyvų Tinklas (Litwa 🇱🇹)
🎯 TENENET o. z. (Słowacja 🇸🇰)
🎯 Nevelok Haza Egyesulet (Węgry 🇭🇺)
🎯 Fondazione Luigi Clerici (Włochy 🇮🇹)
🎯 VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (Litwa 🇱🇹)
Projekt finansowany z Funduszy Europejskich.
 
Etapy projektu.
 
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
W dniach 21-22.03.2022 r. na Słowacji odbyło się pierwsze spotkanie robocze partnerów projektu. Mieliśmy okazję gościć w pięknym Senecu niedaleko Bratysławy, gdzie omówiliśmy dalsze kroki pracy nad modelem treningu wspomagającego zatrudnienie szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie zaliczamy do niezwykle rozwijających o inspirujące doświadczenia, gdzie mieliśmy okazję przedstawić partnerom z Litwy 🇱🇹, Słowacji 🇸🇰, Węgier 🇭🇺 i Włoch 🇮🇹 nasze metody pracy takich jak „Wielostronny model kompetencji miekkich” czy „Jobcoaching – model pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”.
 
 
Kolejny etap to opracowanie ankiety dot. pogłębionej analizy kompetencji potrzebnych specjalistom wprowadzającym osoby niepełnosprawne na rynek pracy. Ankieta została wypełniana przez ekspertów z krajów partnerskich. Wnioski pomogły w opracowaniu materiałów szkoleniowych  który był prezentowany na spotkaniu w Anconie (Włochy) w październiku 2022 r.
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
Kolejnym etapem pracy było umieszczenie materiałów na platformie online, by mogli z niej skorzystać trenerzy i specjaliści. Pierwsza wersja została prezentowana w Mediolanie w kwietniu 2023 r.  Podczas spotkania zaplanowaliśmy szkolenie przedstawiające moduł treningowy przygotowany przez specjalistkę panią Dankę Brzezińską (czyli mnie).
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
 
8.09.23 odbyła się Konferencja podsumowująca Projekt EDPOWER. W spotkaniu, oprócz pracowników Fundacji, wzięli udział przedstawiciele PSONI Koło w Poznaniu, Fundacja Dom Autysty oraz Paranormalsi.
Spotkanie było okazją do zaprezentowanie działań projektowych oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.
Może być zdjęciem przedstawiającym 17 osób i tekst „EMPOWERING ADULT EDUCATORS FOR IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY AND QUALITY OF LEARNING OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH FUNCTIONAL DIVERSITY ç FUNDACJA SOWELO FUNDA SOWELO Ûan Konferencja podsumowująca projekt EDPOWER”
 
 
W sobotę, 09.09.23 odbył się trening pilotażowy projektu EDPOWER. Specjaliści uczestniczyli w szkoleniu dot. tematów zaniedbania i przemocy, prowadzonym również mnie (Danutę Brzezińską). Podczas sesji uczestnicy korzystali z platformy e-learningowej, dzięki czemu ocenili działanie przygotowanej przez nas strony. Mieli możliwość przekazania własnych uwag i komentarzy, które pozwolą ulepszyć platformę.
 
Szkolenie obejmuje 5 modułów szkoleniowych.
 

Moduł 1. „Moduł dotyczący koncepcji Filozofii Niezależnego Życia”

Celem modułu jest przybliżenie ruchu i zjawiska Niezależnego Życia. Poznanie Filozofii Niezależnego Życia: jej historii, genezy i obecnej sytuacji w każdym z krajów partnerskich. Istnieje szereg innych segmentów związanych z Filozofią Niezależnego Życia, które również zostały przedstawione w tym module. Moduł ma również na celu rozwinięcie wrażliwości i myślenia inkluzyjnego uczestników. Jest zorientowany na praktykę, zmusza uczestników do samodzielnego myślenia i pracy w zespole.

Moduł 2 ”Nadużycia i zaniedbania”

Moduł został przygotowany przez Fundację Sowelo i prezentuje różne typy przemocy i dyskryminacji. Nastawiony jest na zdobycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami, w których osoby z różnorodnością funkcjonalną są ofiarami przemocy. Zapoznaje uczestników ze znaczeniem terminów „nadużycie” i „zaniedbanie” (szczególnie w kontekście pracowników z różnorodnością funkcjonalną).

Moduł 3. “Umiejętności cyfrowe i kompetencje medialne”

W module tym poznajemy barier, z jakimi spotykają się osoby o zróżnicowaniu funkcjonalnym w codziennych sytuacjach życiowych: – komunikacja, – zatrudnienie, – kontakty towarzyskie, edukacja. A także potencjału i korzyści, jakie technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) zapewniają osobom o zróżnicowanej funkcjonalności w zakresie dostępu do informacji i wiedzy.

Moduł 4. “Doskonalenie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości ”

Zapoznajemy się z rodzajami przedsiębiorczości społecznej, innowacyjnymi rozwiązaniami związanymi z danym tematem stosowanymi w państwach Unii Europejskiej; Poznajemy trudności, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami podczas zakładania działalności gospodarczej. Znajdziemy informacje jak rozwijać umiejętności i kompetencje biznesowe i jakiego rodzaju wsparcia można oczekiwać w zakresie wzmacniania umiejętności przedsiębiorczych.

MODUŁ 5. Zdrowie, zapobieganie chorobom układu krążenia i cukrzycy

Głównym celem tego modułu jest zapoznanie jego użytkowników z cukrzycą typu drugiego i horobami układu krążenia, udowodnienie, że zapobieganie im jest w dużym stopniu możliwe i nauka tego jak promować zdrowy styl życia pracując z osobami ze zróżnicowaniem funkcjonalnym.

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i tekst „EMPOWERING ADULT EDUCATORS FOR IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY AND QUALITYOFLEARNING LEARNING OPPORTUNITIES FOR FORPEOPLE WITH FUNCTIONAL DIVERSITY FUNDACJA SOWPY 由 WKA FUNDACJA SOWELO Trening pilotażowy projektu EDPOWER”

W dniach 04 – 05.10.2023 r. odbyło się ostatnie międzynarodowe spotkanie Partnerów Projektu EDPOWER w Poznaniu. W ramach spotkania:
✔️ uczestnicy podsumowali całość Projektu,
✔️ podzieli się wrażeniami po zorganizowanej konferencji i szkoleniu,
✔️ pracowali nad ulepszeniem platformy e-learinigowej,
✔️ zebrano opinie o materiałach treningowych,
✔️ poruszono tematy promocji całości projektu oraz materiałów szkoleniowych.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 14 osób i tekst „EMPOWERING ADULT EDUCATORS FOR IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY AND QUALITY OF LEARNING OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH FUNCTIONAL DIVERSITY キ GTMGS Spotkanie Partnerów Projektu EDPOWER”
 
Na koniec pozostaje mi tylko zachęcić do rejestracji i odbycia kursu. W tym celu prosimy udać się pod wskazany link: http://itinklas.lt/edpower/.
 
 

Moje Święta Bożego Narodzenia – refleksje coacha

Moje Święta Bożego Narodzenia są różnorodne. Z reguły, to czas pełen magii i niesamowitej atmosfery. Niestety nie dla każdego jest to wesoły czas. Znam kilka osób, które nie lubią tych świąt. Jak to możliwe? – myślę sobie. Przywołuję wspomnienia i dochodzę do wniosku, że ja kiedyś też nie lubiłam świąt. Czytaj dalej „Moje Święta Bożego Narodzenia – refleksje coacha”

Wielkanocne jaja – kolory a życzenia

Jaja wielkanocne, zwane pisankami, to już tradycyjny, mój własnoręczny podarunek dla bliskich mi osób. Pewnie wielu z Was takowe jaja wielkanocne zdobi własnoręcznie i maluje na różne kolory, a potem obdarowuje nimi innych. A czy wiecie co oznaczają poszczególne kolory? Warto wiedzieć, zanim kogoś obdarujecie, jakie życzenia niosą za sobą kolory jajek. Czytaj dalej „Wielkanocne jaja – kolory a życzenia”