Szkolenia

Szkolenia dla firm:

 • z zakresu coachingu i jobcoachingu
 • podstawy komputerowe
 • social media
 • z zakresu rozwoju umiejętności miękkich

Szkolenia otwarte:

 • z zakresu rozwoju osobistego
 • warsztaty dla kobiet

Szkolenia

Rozwoju osobistego – Coaching to proces oparty na wzajemnych relacjach Klienta i Coacha. Jest formą wsparcia a jednocześnie inspiracją do rozwoju. Pomaga w osiągnięciu założonego przez Klienta celu.

Szkolenie komputerowe z zakresu:

 • podstawy obsługi komputera
 • podstawy oprogramowania
 • dla dorosłych


Szkolenie dla firm:

 • umiejętności osobiste
 • podstawy oprogramowania
 • dla dorosłych
 • zarządzanie


Szkolenia otwarte:

 • rozwój osobisty (Mapa marzeń, Wampiry emocjonalne, Rozwijalnia mózgu, Jesteś Kowalem swojego losu)
 • warsztaty dla kobiet

Metody pracy w naszej firmie:
Nasze szkolenia prowadzone są głównie w niewielkich grupach (8-14 osób) w formie aktywnych warsztatów. Przeprowadzamy ćwiczenia integrujące i odprężające.
Warsztaty obejmują symulacje, ćwiczenia zespołowe, „case study”, prezentacje.
Wprowadzamy autorskie ćwiczenia, będące punktem wyjścia do omówienia zagadnienia (gry, zabawy, zajęcia w terenie).
Na życzenie grupy nagrywamy warsztaty kamerą, aby każdy mógł dokonać oceny własnego zachowania.
Po zakończeniu ćwiczeń, aktywnie słuchamy wniosków i uwag.

Po szkoleniu:

 • sprawdzamy poziom satysfakcji uczestników
 • prosimy uczestników o wypełnienie ankiety oceniającej (organizacji, programu i poziomu merytorycznego i umiejętności trenera)
 • przeprowadzamy post-testy
 • przesyłamy komplet materiałów wraz z nagraniami video
 • sprawdzamy umiejętności nabyte podczas szkoleń i ich wykorzystanie w praktyce, najczęściej poprzez wywiady oraz obserwację