Playing duitnow slot casino online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun duitnow slot casino and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win duitnow slot big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino duitnow slot casino ewallet Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. duitnow slot casino ewalletBet on duitnow slot casino ewallet your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Szkolenia

Szkolenia dla firm:

 • z zakresu coachingu i jobcoachingu
 • podstawy komputerowe
 • social media
 • z zakresu rozwoju umiejętności miękkich

Szkolenia otwarte:

 • z zakresu rozwoju osobistego
 • warsztaty dla kobiet

Szkolenia

Rozwoju osobistego – Coaching to proces oparty na wzajemnych relacjach Klienta i Coacha. Jest formą wsparcia a jednocześnie inspiracją do rozwoju. Pomaga w osiągnięciu założonego przez Klienta celu.

Szkolenie komputerowe z zakresu:

 • podstawy obsługi komputera
 • podstawy oprogramowania
 • dla dorosłych


Szkolenie dla firm:

 • umiejętności osobiste
 • podstawy oprogramowania
 • dla dorosłych
 • zarządzanie


Szkolenia otwarte:

 • rozwój osobisty (Mapa marzeń, Wampiry emocjonalne, Rozwijalnia mózgu, Jesteś Kowalem swojego losu)
 • warsztaty dla kobiet

Metody pracy w naszej firmie:
Nasze szkolenia prowadzone są głównie w niewielkich grupach (8-14 osób) w formie aktywnych warsztatów. Przeprowadzamy ćwiczenia integrujące i odprężające.
Warsztaty obejmują symulacje, ćwiczenia zespołowe, „case study”, prezentacje.
Wprowadzamy autorskie ćwiczenia, będące punktem wyjścia do omówienia zagadnienia (gry, zabawy, zajęcia w terenie).
Na życzenie grupy nagrywamy warsztaty kamerą, aby każdy mógł dokonać oceny własnego zachowania.
Po zakończeniu ćwiczeń, aktywnie słuchamy wniosków i uwag.

Po szkoleniu:

 • sprawdzamy poziom satysfakcji uczestników
 • prosimy uczestników o wypełnienie ankiety oceniającej (organizacji, programu i poziomu merytorycznego i umiejętności trenera)
 • przeprowadzamy post-testy
 • przesyłamy komplet materiałów wraz z nagraniami video
 • sprawdzamy umiejętności nabyte podczas szkoleń i ich wykorzystanie w praktyce, najczęściej poprzez wywiady oraz obserwację