Playing duitnow slot casino online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun duitnow slot casino and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win duitnow slot big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino duitnow slot casino ewallet Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. duitnow slot casino ewalletBet on duitnow slot casino ewallet your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Pamięć cz. 1

Pamięć to kolejny ważny obszar umysłu. Niby wszyscy wiedzą o pamięci wszystko, ale ja i tak chciałabym troszkę o niej napisać. Na początek kilka słów o budowie i funkcjach mózgu, oraz jego roli w zapamiętywaniu.

Dlaczego pamięć jest taka ważna w naszym dzisiejszym świecie?

Życie wymaga od nas ciągłego uczenia się nowych umiejętności, napływ informacji sprawia, że co jakiś czas podwaja lub nawet potraja się nasza wiedza. Właśnie szybkość uczenia i ilość zapamiętywania ma wpływ na jakość i poziom naszego życia, oraz osiaganie sukcesów.

Najważniejszym ośrodkiem pamięci jest kora mózgowa, a mieszcząca się w niej sieć neuronów stanowi o pamięci długotrwałej. Za pamięć ruchów i konsolidację pamięci odpowiedzialny jest układ limbiczny. Obok kory mózgowej ważną rolę w uczeniu się i procesach pamięciowych odgrywa HIPOKAMP. To za jego pomocą w korze mózgowej zostają zapisane wiadomości, powstają w nim nowe neurony, które w wyniku utrwalania np. zadania, na stałe wszczepiają się w tkankę mózgu co sprawia, że później mamy do nich dostęp.

Za pamięć umiejętności odpowiedzialny jest móżdżek a za ośrodek pamięci emocjonalnej ciało migdałowate. Natomiast za pamięć genetyczną odpowiada jądro ogoniaste.

W nauce mówi się, że informacje zapisywane są w siłach połączeń synaptycznych. Synapsy to punkty styczności między dendrytami a neurytami (łączą one komórki układu nerwowego, czyli neurony). Co ciekawe u każdego człowieka wykształcona zostaje inna sieć połączeń między neuronami co powoduje, że nie ma dwóch identycznych osobowości.

Nasz mózg

Mózg składa się z prawej i lewej półkul połączonych spoidłem wielkim w którym nerwy półkul się krzyżują. To dlatego pólkule odbierają i wysyłają bodźce krzyżowo, np. urazy lewej części czaszki powodują niedowład prawostronny czynności ciała. Półkule różnią się budową i specjalizacją.

Lewa półkula, często zwana męska, odbiera i przetwarza mowę, kolejność słów, operowanie liczbami, działania praktyczne i racjonalne. Osoby, u których dominuje lewa półkula posiadają miejętności językowe. Mają łatwość w prowadzeniu rozmowy i pisaniu, jednak są nerwowe i ciągle w biegu. Czują się doskonale w informatyce, matematyce i prawie.

Prawa półkula (ta zwana żeńską) odpowiada za intuicję, wyobraźnię i emocje, jest źródłem kreatywności i pozwala na orientację w przestrzeni. Przetwarza rytm, muzykę, obrazy i rymy.

Osoby, u których dominuje prawa półkula są wesołe i skłonne do relaksu. Łatwo zapamiętują twarze osób w przeciwieństwie do ich nazwisk. To wybitni naukowcy i artyści.

A osoby, u których wpływ obu półkul jest zrównoważona świetnie kojarzą twarze z nazwiskami, posidają zdolności językowe i manualne. To politycy, menadżerowie i szaradziści.

To dzięki prawej półkuli człowiek zapoczątkował ewolucję, ale w dzisiejszych realiach system edukacyjny i potrzeby rozwijają w większym stopniu lewą półkulę.

W następnych artykułach będzie o rodzajach pamięci i o technikach skutecznego zapamiętywania. Napiszę też o znaczeniu diety i aktywności fizycznej na pamięć, oraz zależności pomiędzy pamięcią a stresem.

%d bloggers like this: