Pamięć cz. 1

Pamięć to kolejny ważny obszar umysłu. Niby wszyscy wiedzą o pamięci wszystko, ale ja i tak chciałabym troszkę o niej napisać. Na początek kilka słów o budowie i funkcjach mózgu, oraz jego roli w zapamiętywaniu.

Dlaczego pamięć jest taka ważna w naszym dzisiejszym świecie?

Życie wymaga od nas ciągłego uczenia się nowych umiejętności, napływ informacji sprawia, że co jakiś czas podwaja lub nawet potraja się nasza wiedza. Właśnie szybkość uczenia i ilość zapamiętywania ma wpływ na jakość i poziom naszego życia, oraz osiaganie sukcesów.

Najważniejszym ośrodkiem pamięci jest kora mózgowa, a mieszcząca się w niej sieć neuronów stanowi o pamięci długotrwałej. Za pamięć ruchów i konsolidację pamięci odpowiedzialny jest układ limbiczny. Obok kory mózgowej ważną rolę w uczeniu się i procesach pamięciowych odgrywa HIPOKAMP. To za jego pomocą w korze mózgowej zostają zapisane wiadomości, powstają w nim nowe neurony, które w wyniku utrwalania np. zadania, na stałe wszczepiają się w tkankę mózgu co sprawia, że później mamy do nich dostęp.

Za pamięć umiejętności odpowiedzialny jest móżdżek a za ośrodek pamięci emocjonalnej ciało migdałowate. Natomiast za pamięć genetyczną odpowiada jądro ogoniaste.

W nauce mówi się, że informacje zapisywane są w siłach połączeń synaptycznych. Synapsy to punkty styczności między dendrytami a neurytami (łączą one komórki układu nerwowego, czyli neurony). Co ciekawe u każdego człowieka wykształcona zostaje inna sieć połączeń między neuronami co powoduje, że nie ma dwóch identycznych osobowości.

Nasz mózg

Mózg składa się z prawej i lewej półkul połączonych spoidłem wielkim w którym nerwy półkul się krzyżują. To dlatego pólkule odbierają i wysyłają bodźce krzyżowo, np. urazy lewej części czaszki powodują niedowład prawostronny czynności ciała. Półkule różnią się budową i specjalizacją.

Lewa półkula, często zwana męska, odbiera i przetwarza mowę, kolejność słów, operowanie liczbami, działania praktyczne i racjonalne. Osoby, u których dominuje lewa półkula posiadają miejętności językowe. Mają łatwość w prowadzeniu rozmowy i pisaniu, jednak są nerwowe i ciągle w biegu. Czują się doskonale w informatyce, matematyce i prawie.

Prawa półkula (ta zwana żeńską) odpowiada za intuicję, wyobraźnię i emocje, jest źródłem kreatywności i pozwala na orientację w przestrzeni. Przetwarza rytm, muzykę, obrazy i rymy.

Osoby, u których dominuje prawa półkula są wesołe i skłonne do relaksu. Łatwo zapamiętują twarze osób w przeciwieństwie do ich nazwisk. To wybitni naukowcy i artyści.

A osoby, u których wpływ obu półkul jest zrównoważona świetnie kojarzą twarze z nazwiskami, posidają zdolności językowe i manualne. To politycy, menadżerowie i szaradziści.

To dzięki prawej półkuli człowiek zapoczątkował ewolucję, ale w dzisiejszych realiach system edukacyjny i potrzeby rozwijają w większym stopniu lewą półkulę.

W następnych artykułach będzie o rodzajach pamięci i o technikach skutecznego zapamiętywania. Napiszę też o znaczeniu diety i aktywności fizycznej na pamięć, oraz zależności pomiędzy pamięcią a stresem.