Wszechwiedzący i zadufany – wkurzający narcyzi

Wszechwiedzący narcyz, jak i zadufany narcyz, to osobniki, które bardzo nas wkurzają w towarzystwie. Kto chciałby z takimi się bawić, wszystko wiedzą i traktują nas z pogardą. Chcesz ich poznać bliżej, to zapraszam.

Wszechwiedzący Narcyz

To delikatni narcyzi, postrzegamy ich jako nudziarzy, nie liczących się z innymi. Oni jednak potrzebują publiczności, więc nie dopuszczają nas do słowa. W ten sposób podbudowują swój obraz siebie naszym kosztem, chcą byśmy ich podziwiali, ich – zwycięzców. Takie osoby w dzieciństwie dobrze się uczą, zawsze są pierwsze do odpowiedzi, wtrącają się do rozmów dorosłych itp. Jako dorośli trudno ich znieść w pracy czy wśród znajomych. Mają skłonność  w monopolizowaniu rozmów, nie liczeniu się ze zdaniem innych, podejmowaniu własnych decyzji. Zawsze chcą rządzić.

Zdarzają się też charyzmatyczni wszechwiedzący naukowcy, lekarze – wtedy uważają się za guru. Pewnie nie raz spotkaliśmy takich narcyzów, którzy troszczą się o pacjentów czy klientów. Oni sprawiają, że wierzymy im bezgranicznie. Tacy narcyzi mogą się kryć w każdym np. psychologu, terapeucie czy coachu. Oni dążą do realizacji swoich pragnień, są nieomylni i wielcy w oczach swoich ofiar. Czytając o narcyzie wszechwiedzącym, natrafiłam na opis terapeutów wszechwiedzących, którzy wykorzystują klientów dla swoich korzyści, często finansowych. Jednak patrząc na nich prywatnie, ich życie jest katastrofą. Często to historia rozbitych rodzin, dzieci, które nie chcą ich znać, alkoholizm.

Jednak nasza chęć postrzegania ich jako bohaterów powoduje, że wszystko im wybaczamy.

Narcyz zadufany w sobie

Zadufanego narcyza możemy widzieć w różnych sytuacjach, ale szczególnie w kontekście religijnym. On głęboko wierzy i obnosi się ze swoją wiarą, myśląc że czyni go to lepszym. Chce być podziwiany, demonstruje swoje przekonania w szlachetnych sprawach. Przewodzi ruchom na rzecz natury i przewodzi inicjatywom, które są w modzie. Zawsze obwinia innych, jest męczennikiem. Innym narcyzem jest ten nietolerancyjny, często w imię Pisma Świętego wyraża pogardę wobec innych. To homofobi, którzy prowadzą podwójne życie. Publicznie piętnują np. homoseksualiz będąc samemu innej orientacji.

Zadufani w sobie narcyzi nie słuchają rozsądku i nie przyjmują argumentów opartych na faktach. Przez wyrażanie pogardy dla innych wzmacniają swoją pozycję i osłabiają inne osoby.

Jeżeli chcesz żyć z takim narcyzem, bądź zawsze po jego stronie, przyjmuj na siebie jego błędy i nigdy go nie krytykuj. W przeciwnym razie będziesz narażony na pogardę i oburzenie.

Inspirowana dr J. Burgo „The Narcissist you Know: Defending Yourself Against Extreme narcissists in an All-About-Me World”

Ostatni wpis o narcyzach już niebawem, jeżeli nie chcesz go przeoczyć, to zapraszam do subskrypcji.