Playing duitnow slot casino online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun duitnow slot casino and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win duitnow slot big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino duitnow slot casino ewallet Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. duitnow slot casino ewalletBet on duitnow slot casino ewallet your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Sprawny umysł

Sprawny umysł jest tematem dzisiejszego wpisu z cyklu Rozwijalnia mózgu. Przychodząc na świat, zostaliśmy wyposażeni w skomplikowany, precyzyjny i superszybki narząd, który odpowiada za ruch ciała, samopoczucie, harmonię psychiczną i procesy warunkujące nasze życie – MÓZG. To właśnie od niego zależy nasza orientacja w otaczającym nas świecie a dbanie o mózg leży w naszym interesie.

Sprawny mózg to sparwny umysł!

Sprawny umysł to:

  • umiejętność koncentracji albo inaczej skupienia uwagi; pozwala z wielości rozmaitych informacji wyłowić to, co jest dla nas najważniejsze; dzięki temu możemy dokonywać tak bardzo obecnie potrzebnej selekcji; pozwala na doprowadzenie do końca podjętych zadań i decyzji.
    Szybkość reakcji (percepcja i spostrzegawczość), to umiejętność dostrzegania, kojarzenia i przetwarzania dużej ilości elementów w krótkim czasie.
  • pamięć, a szczególnie ta krótkotrwała, umożliwia przyswajanie, obróbkę i odtwarzanie informacji.
  • inteligencja, czyli myślenie, zastosowanie wiedzy i umiejętności w nowej sytuacji, rozumowanie, wnioskowanie, logiczne myślenie i szybkość przetwarzania informacji.
  • kreatywność – myślenie twórcze, elastyczne, umiejętność stosowania nowych rozwiązań i pomysłów; myślenie lateralne, łamiące zasady, schematy i wszelakie wzorce doprowadzające do powstawania nowych niestandardowych idei i rozwiązań; łączenie informacji, które pozornie nie mają z sobą nic wspólnego;
  • język – zdolności werbalne, bogate słownictwo i lekkość wysławiania pozwalające lepiej zrozumieć komunikaty od i do nas;
  • wiedza – podstawa wszystkich działań intelektualnych; pamięć długotrwała i koncentracja pozwala na pogłębianie wiedzy przez całe życie, jednak to inteligencja, kreatywność, sprawność językowa i pamięć decydują o jej wykorzystaniu. Wiedzy sprzyja szeroki horyzont zainteresowań i ciekawość świata.

Warsztaty z Rozwijalni MÓZGU rozwijają umysł we wszystkich tych dziedzinach. Proponuję podczas zajęć ćwiczenia, które pozwolą na rozwijanie naszego umysłu w sposób różnorodny, tak, by nasz umysł służył nam do ostatnich chwil naszego życia.

%d bloggers like this: