Sprawny umysł

Sprawny umysł jest tematem dzisiejszego wpisu z cyklu Rozwijalnia mózgu. Przychodząc na świat, zostaliśmy wyposażeni w skomplikowany, precyzyjny i superszybki narząd, który odpowiada za ruch ciała, samopoczucie, harmonię psychiczną i procesy warunkujące nasze życie – MÓZG. To właśnie od niego zależy nasza orientacja w otaczającym nas świecie a dbanie o mózg leży w naszym interesie.

Sprawny mózg to sparwny umysł!

Sprawny umysł to:

  • umiejętność koncentracji albo inaczej skupienia uwagi; pozwala z wielości rozmaitych informacji wyłowić to, co jest dla nas najważniejsze; dzięki temu możemy dokonywać tak bardzo obecnie potrzebnej selekcji; pozwala na doprowadzenie do końca podjętych zadań i decyzji.
    Szybkość reakcji (percepcja i spostrzegawczość), to umiejętność dostrzegania, kojarzenia i przetwarzania dużej ilości elementów w krótkim czasie.
  • pamięć, a szczególnie ta krótkotrwała, umożliwia przyswajanie, obróbkę i odtwarzanie informacji.
  • inteligencja, czyli myślenie, zastosowanie wiedzy i umiejętności w nowej sytuacji, rozumowanie, wnioskowanie, logiczne myślenie i szybkość przetwarzania informacji.
  • kreatywność – myślenie twórcze, elastyczne, umiejętność stosowania nowych rozwiązań i pomysłów; myślenie lateralne, łamiące zasady, schematy i wszelakie wzorce doprowadzające do powstawania nowych niestandardowych idei i rozwiązań; łączenie informacji, które pozornie nie mają z sobą nic wspólnego;
  • język – zdolności werbalne, bogate słownictwo i lekkość wysławiania pozwalające lepiej zrozumieć komunikaty od i do nas;
  • wiedza – podstawa wszystkich działań intelektualnych; pamięć długotrwała i koncentracja pozwala na pogłębianie wiedzy przez całe życie, jednak to inteligencja, kreatywność, sprawność językowa i pamięć decydują o jej wykorzystaniu. Wiedzy sprzyja szeroki horyzont zainteresowań i ciekawość świata.

Warsztaty z Rozwijalni MÓZGU rozwijają umysł we wszystkich tych dziedzinach. Proponuję podczas zajęć ćwiczenia, które pozwolą na rozwijanie naszego umysłu w sposób różnorodny, tak, by nasz umysł służył nam do ostatnich chwil naszego życia.