Playing duitnow slot casino online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun duitnow slot casino and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win duitnow slot big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino duitnow slot casino ewallet Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. duitnow slot casino ewalletBet on duitnow slot casino ewallet your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Rozumowanie dedukcyjne.

Rozumowanie dedukcyjne jest oparte na logice, sylogizmach i dedukcji.

Na pierwszy rzut oka jesteśmy przekonani, że takie myślenie nie służy kreatywności ze względu na zasady logiki. Logika bowiem opiera się na wyciąganiu wniosków czy budowaniu argumentacji, a jednak…. . Jeżeli przestrzegamy pewne zasady, to wniosek A wynika z przesłanki B, a to ma wpływ na twórcze myślenie.

Zasady w logice, które sprzyjają kreatywności:

  • konsekwencja rozumowania dedukcyjnego – polega na tym, że za prawdziwe uważamy tylko te wnioski, które wynikają z przesłanek. Nie opieramy się tutaj na powszechnie uznawanych przekonaniach;

  • kompletność myślenia dedukcyjnego – wyciągamy wszystkie wnioski z przesłanek;

  • hipoptetyczność rozumowania – mamy tutaj na uwadze eksperyment myślowy polegający na tworzeniu hipotetycznej rzeczywistości i analizie, co by było, gdyby?

  • czystość przesłanek – uwzględniamy w myśleniu tylko przesłanki i nic poza tym.

Najbardziej znane ćwiczenie z rozumowania dedukcyjnego to diagram ryby.

A ja zapraszam do odpowiedzi na pytanie: Co by było gdyby śnieg był czerwonego koloru?

%d bloggers like this: