Rozumowanie dedukcyjne.

Rozumowanie dedukcyjne jest oparte na logice, sylogizmach i dedukcji.

Na pierwszy rzut oka jesteśmy przekonani, że takie myślenie nie służy kreatywności ze względu na zasady logiki. Logika bowiem opiera się na wyciąganiu wniosków czy budowaniu argumentacji, a jednak…. . Jeżeli przestrzegamy pewne zasady, to wniosek A wynika z przesłanki B, a to ma wpływ na twórcze myślenie.

Zasady w logice, które sprzyjają kreatywności:

  • konsekwencja rozumowania dedukcyjnego – polega na tym, że za prawdziwe uważamy tylko te wnioski, które wynikają z przesłanek. Nie opieramy się tutaj na powszechnie uznawanych przekonaniach;

  • kompletność myślenia dedukcyjnego – wyciągamy wszystkie wnioski z przesłanek;

  • hipoptetyczność rozumowania – mamy tutaj na uwadze eksperyment myślowy polegający na tworzeniu hipotetycznej rzeczywistości i analizie, co by było, gdyby?

  • czystość przesłanek – uwzględniamy w myśleniu tylko przesłanki i nic poza tym.

Najbardziej znane ćwiczenie z rozumowania dedukcyjnego to diagram ryby.

A ja zapraszam do odpowiedzi na pytanie: Co by było gdyby śnieg był czerwonego koloru?