Profil Jobcoacha

Profil Jobcoacha został przedstawiony w projekcie Flora. Ma on na uwadze szeroki zakres zadań odnoszący się do wielu różnych osób. Nie tylko nabycie wiedzy, ale postawy i pewne umiejętności są niezbędne do wykonywania funkcji/zawodu Jobcoacha. Nie każdy coach czy doradca zawodowy może zostać Jobcoachem, bowiem wiele aspetów życia ma na to wpływ. Ja przedstawię cechy, umiejętności i wiedzę jaką powinien posiadać Jobcoach. Wartości Jobcoacha zweryfikuje życie podczas wykonywania pracy.

Profil Jobcoacha – cechy, postawy

 • Otwartość i neutralność, oraz poszanowanie prywatności – Jobcoach podchodzi do osób procesu bez żadnych uprzedzeń z pełną gotowością wysłuchania. Przyjmuje postawę neutralną (dyplomaty), zachowuje dyskrecje w kontaktach, szanując prywatność uczestnika.

 • Pozytywne i motywujące nastawienie – Jobcoach wspiera innych w procesie nauki i rozwoju. Musi zatem wierzyć w możliwości, motywacje, postawę (w tym zawodową) klienta i okazywać mu pozytywne poparcie.

 • Asertywność i stanowczość – Jobcoach dokonuje uzgodnień i wyznacza wyraźne, nieprzekraczalne granice z klientami i przestrzega ich. Nie cofa się przed konfrontacją i ma odwagę stawić czoło wyzwaniom, oraz podejmować inicjatywę.

 • Zaangażowanie – Jobcoach jest zainteresowany funkcjonowaniem klienta w nowej roli zawodowej ale równocześnie zachowuje odpowiedni dystans w stosunku do klientów i ich problemów.

 • Elastyczność – Jobcoach musi elastycznie reagować na różnorodne oczekiwania i sytuacje. Liczą się tutaj zdolności dostosowawcze i adaptacyjne w zgodzie z założonym planem pracy.

 • Świadomość genderowa – Jobcoach powinien być zaznajomiony z problematyką genderową i zmniejszać wpływ ukrytym często mechanizmom.

Profil Jobcoacha – umiejętności

 • Komunikacyjne – Jobcoach musi umieć wsłuchać się w różne historie, zrozumieć różne języki (nawet język metafor), którymi posługują się klienci. Musi umieć przekazywać informacje w sposób jasny i precyzyjny.

 • Społeczne i relacyjne – Jobcoach musi chętnie przebywać wśród ludzi i szybko z nimi nawiązywać kontakty budząc przy okazji zaufanie. Dobra intuicja i cierpliwość połączona z umiejętnością motywowania zapewnia Jobcoachowi wykonanie zadania. W sytuacjach konfliktowych powinien zachowywać spokój i bezstronność.

 • Łatwe dostosowanie i przyswajanie informacji – Jobcoach powinien w krótkim czasie zapoznać się z możliwościami, ograniczeniami, aspiracjami i motywacjami klienta. Powinien też posiadać umiejętności obserwacji, spostrzegawczości, oceny ważności poszczególnych faktów.

 • Funkcjonowanie samodzielne i w grupie – Jobcoach pracuje samodzielnie ale równocześnie w porozumieniu z innymi osobami.

 • Organizowanie i planowanie – Jobcoach planując i organizując pracę powinien zachować elastyczność działania.

 • Administracyjne – Jobcoach powinien korzystać z udogodnień informatycznych w celu prowadzenia odpowiedniej dokumentacji klientów.

Profil Jobcoacha – wiedza

 • Znajomość siebie – Jobcoach powinien znać swoje możliwości, mocne i słabe strony, mieć świadomość wartości i norm stosowanych świadomie i nieświadomie.
 • Znajomość grupy docelowej – Jobcoach powinien rozumieć globalny kontekst i problemy grupy docelowej z jaką pracuje. Powinien wyczuwać sytuację osoby którą będzie wspierał.
 • Znajomość świata pracodawców – Jobcoach powinien rozumieć rzeczywistość na rynku pracy i przedsiebiorców, znać regulacje gospodarcze i społeczne.
 • Znajomość środków pomocy w zatrudnieniu i statusów zatrudnienia, regionalnych oragnizacji i instytuacji pomocy społecznej, psychologicznej i medycznej.
 • Znajomość perspektywy genderowej.

Pracując przez kilka lat z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,  dodałabym wiele innych umiejętności i wiedzy jaką powinien posiadać Jobcoach. Jednak te, które przedstawiłam są najważniejsze. Przyjmując do zespołu osoby, musiały one przejść test badający te predyspozycje. Na 50 osób przeszkolonych jedynie kilka spełniało kryterium testu. Wielu osobom spodobał się ten sposób pracy, jednak niewiele osób pracuje jako Jobcoach. Wolą być coachami lub doradcami zawodowymi.

Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, zapraszam do subskrypcji.