Mapa Rynku Pracy – ćwiczenie Jobcoacha.

Dzisiaj chciałam Was zapoznać z ćwiczeniem jobcoachingowym,  jakim jest Mapa Rynku Pracy. Nie ukrywam, że uczestnicy jobcoachingu nie lubią tego ćwiczenia, bo wymaga trochę czasu i zaangażowania. No i nie da się po jej zrobieniu usprawiedliwić przed brakiem efektów. Wszyscy wolą portale ogłoszeniowe i tłumaczenie, że nikt nie otworzył CV. No, może nie wszyscy, są tacy co robili mapę i szybciutko znaleźli pracę. Przeważnie byli to klienci coachingu kariery, ale w jobcoachingu też się kilku znalazło, co zrobili swoją mapę. Nie można zapominać, że pracuję w dużej mierze z osobami „migającymi” się przed pracą z wielu powodów. Często ze strachu przed nowym etapem zawodowym lub powrotem po długiej przerwie na rynek pracy. Ale wiem, że to ćwiczenie pomaga w usystematyzowaniu poszukiwania zatrudnienia i wytyczeniu ścieżki kariery. Poniżej przedstawię wzorzec mapy, można go dowolnie dostosowywać do uczestnika. 

MAPA RYNKU PRACY – ZAŁOŻENIA

Każdy z nas posiada określone możliwości zawodowe, które wynikają z naturalnych predyspozycji intelektualnych i psycho-fizycznych, wczesnych wyborów co do edukacji, kwalifikacji formalnych, zestawu posiadanych kompetencji zawodowych oraz doświadczenia. Całość tych czynników przekłada się na indywidualną ścieżkę zawodową. Osoby bezrobotne wypadły nie tylko z rynku pracy ale również zgubiły taką indywidualną ścieżkę kariery zawodowej. Nie zgubiły jednak całego dorobku życiowego i zawodowego. Dla sukcesu poszukiwania zatrudnienia przez osobę bezrobotną bardzo ważne jest odnalezienie ścieżki kariery, którą  się dotychczas poruszała a następnie pozwoli na określenie jej dalszego ciągu. Te założenia dotyczą również osób, które chcą zmienić dotychczasowe miejsce pracy.

MAPA RYNKU PRACY – OPIS

Mapa Rynku Pracy składa się z dwóch części. W części dolnej umieszcza się wszystkie dotychczasowe miejsca pracy. Istotne jest w tym miejscu określenie powiązań pomiędzy nimi, celem stwierdzenia czy stanowią ona spójną ścieżkę. Jeżeli takie powiązania są słabe, lub nie ma ich w ogóle oznacza to, że zatrudnienia były mniej lub bardziej przypadkowe, nie dając spójnego dorobku i doświadczenia zawodowego. Osoby, które dopiero ruszają na rynek pracy i nigdy nie pracowały ani nie udzielały się społecznie nie wypełniają tej części lub zamieszczają tam praktyki jakie odbywały podczas edukacji.

W górnej części Mapy Rynku Pracy znajduje się przyszłość, czyli możliwości zawodowe jakie posiada osoba bezrobotna. W założeniu możliwości jest zawsze klika, więc możliwych jest też kilka ścieżek kariery. W tym miejscu centralne są preferencje osoby bezrobotnej, w więc kluczowe jest pytanie: „Jaką pracę chciałbym wykonywać?”. Należy jednak zwrócić uwagę na pewne zagrożenie związane z tak postawionym pytaniem. Często odpowiedzieć brzmi „jakąkolwiek”, lub „dobrze płatną”. Takie odpowiedzi nie są pomocne w określaniu ścieżki zawodowej, więc Jobcoach powinien dążyć do ich maksymalnego uszczegółowienia. Osobiście polecam górną część zrobić w postaci tzw. fiszek pracodawców.

MAPA RYNKU PRACY – KROKI DO JEJ STWORZENIA

KROK 1.

Określenie zawodu osoby wypełniającej mapę. W tym miejscu taka osoba stoi przed wyborem czy poszukiwać zatrudnienia w swoim wyuczonym zawodzie, w którym dysponuje już doświadczeniem zawodowym, czy też wziąć pod uwagę przekwalifikowanie i pracę w nowym zawodzie.

KROK 2.

Określenie branży w których, dany zawód może być realizowany. Identyfikacja kilku branż, w których można pracować w danym zawodzie pozwala dostrzec wielość opcji, które posiada dana osoba.

KROK 3.

Określenie zasięgu terytorialnego i mobilności osoby bezrobotnej: miejscowość, miasto, gmina, lub region stanowią terytoria, w których dana osoba jest w stanie poszukiwać zatrudnienia i pracować. Im większe jest to terytorium tym większe są możliwości zatrudnienia, zarazem jednak im większe to terytorium tym większe są koszty i wysiłek związany z poszukiwaniem zatrudnienia i pracą. Wypośrodkowanie tych parametrów pozostaje po stronie osoby poszukującej zatrudnienia.

KROK 4.

Ostatni krok to określenie grupy docelowych miejsc pracy (przedsiębiorstw
i innych pracodawców), pod kątem których osoba poszukująca pracy będzie się przygotować do procesu rekrutacji. W procesie przygotowania kluczowe są następujące parametry:

    • dostępność

    • konkurencja

    • wysokość płac

    • kwalifikacje formalne

    • kluczowe kompetencje.

Tutaj możesz pobrać Mapę rynku pracy

Ćwiczenie pochodzi z książki, którą napisałam ” Jobcoaching – innowacyjna aktywizacja bezrobotnych 45+”, ale nie jest mojego autorstwa.