Playing duitnow slot casino online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun duitnow slot casino and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win duitnow slot big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino duitnow slot casino ewallet Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. duitnow slot casino ewalletBet on duitnow slot casino ewallet your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Mapa Rynku Pracy – ćwiczenie Jobcoacha.

Dzisiaj chciałam Was zapoznać z ćwiczeniem jobcoachingowym,  jakim jest Mapa Rynku Pracy. Nie ukrywam, że uczestnicy jobcoachingu nie lubią tego ćwiczenia, bo wymaga trochę czasu i zaangażowania. No i nie da się po jej zrobieniu usprawiedliwić przed brakiem efektów. Wszyscy wolą portale ogłoszeniowe i tłumaczenie, że nikt nie otworzył CV. No, może nie wszyscy, są tacy co robili mapę i szybciutko znaleźli pracę. Przeważnie byli to klienci coachingu kariery, ale w jobcoachingu też się kilku znalazło, co zrobili swoją mapę. Nie można zapominać, że pracuję w dużej mierze z osobami „migającymi” się przed pracą z wielu powodów. Często ze strachu przed nowym etapem zawodowym lub powrotem po długiej przerwie na rynek pracy. Ale wiem, że to ćwiczenie pomaga w usystematyzowaniu poszukiwania zatrudnienia i wytyczeniu ścieżki kariery. Poniżej przedstawię wzorzec mapy, można go dowolnie dostosowywać do uczestnika. 

MAPA RYNKU PRACY – ZAŁOŻENIA

Każdy z nas posiada określone możliwości zawodowe, które wynikają z naturalnych predyspozycji intelektualnych i psycho-fizycznych, wczesnych wyborów co do edukacji, kwalifikacji formalnych, zestawu posiadanych kompetencji zawodowych oraz doświadczenia. Całość tych czynników przekłada się na indywidualną ścieżkę zawodową. Osoby bezrobotne wypadły nie tylko z rynku pracy ale również zgubiły taką indywidualną ścieżkę kariery zawodowej. Nie zgubiły jednak całego dorobku życiowego i zawodowego. Dla sukcesu poszukiwania zatrudnienia przez osobę bezrobotną bardzo ważne jest odnalezienie ścieżki kariery, którą  się dotychczas poruszała a następnie pozwoli na określenie jej dalszego ciągu. Te założenia dotyczą również osób, które chcą zmienić dotychczasowe miejsce pracy.

MAPA RYNKU PRACY – OPIS

Mapa Rynku Pracy składa się z dwóch części. W części dolnej umieszcza się wszystkie dotychczasowe miejsca pracy. Istotne jest w tym miejscu określenie powiązań pomiędzy nimi, celem stwierdzenia czy stanowią ona spójną ścieżkę. Jeżeli takie powiązania są słabe, lub nie ma ich w ogóle oznacza to, że zatrudnienia były mniej lub bardziej przypadkowe, nie dając spójnego dorobku i doświadczenia zawodowego. Osoby, które dopiero ruszają na rynek pracy i nigdy nie pracowały ani nie udzielały się społecznie nie wypełniają tej części lub zamieszczają tam praktyki jakie odbywały podczas edukacji.

W górnej części Mapy Rynku Pracy znajduje się przyszłość, czyli możliwości zawodowe jakie posiada osoba bezrobotna. W założeniu możliwości jest zawsze klika, więc możliwych jest też kilka ścieżek kariery. W tym miejscu centralne są preferencje osoby bezrobotnej, w więc kluczowe jest pytanie: „Jaką pracę chciałbym wykonywać?”. Należy jednak zwrócić uwagę na pewne zagrożenie związane z tak postawionym pytaniem. Często odpowiedzieć brzmi „jakąkolwiek”, lub „dobrze płatną”. Takie odpowiedzi nie są pomocne w określaniu ścieżki zawodowej, więc Jobcoach powinien dążyć do ich maksymalnego uszczegółowienia. Osobiście polecam górną część zrobić w postaci tzw. fiszek pracodawców.

MAPA RYNKU PRACY – KROKI DO JEJ STWORZENIA

KROK 1.

Określenie zawodu osoby wypełniającej mapę. W tym miejscu taka osoba stoi przed wyborem czy poszukiwać zatrudnienia w swoim wyuczonym zawodzie, w którym dysponuje już doświadczeniem zawodowym, czy też wziąć pod uwagę przekwalifikowanie i pracę w nowym zawodzie.

KROK 2.

Określenie branży w których, dany zawód może być realizowany. Identyfikacja kilku branż, w których można pracować w danym zawodzie pozwala dostrzec wielość opcji, które posiada dana osoba.

KROK 3.

Określenie zasięgu terytorialnego i mobilności osoby bezrobotnej: miejscowość, miasto, gmina, lub region stanowią terytoria, w których dana osoba jest w stanie poszukiwać zatrudnienia i pracować. Im większe jest to terytorium tym większe są możliwości zatrudnienia, zarazem jednak im większe to terytorium tym większe są koszty i wysiłek związany z poszukiwaniem zatrudnienia i pracą. Wypośrodkowanie tych parametrów pozostaje po stronie osoby poszukującej zatrudnienia.

KROK 4.

Ostatni krok to określenie grupy docelowych miejsc pracy (przedsiębiorstw
i innych pracodawców), pod kątem których osoba poszukująca pracy będzie się przygotować do procesu rekrutacji. W procesie przygotowania kluczowe są następujące parametry:

    • dostępność

    • konkurencja

    • wysokość płac

    • kwalifikacje formalne

    • kluczowe kompetencje.

Tutaj możesz pobrać Mapę rynku pracy

Ćwiczenie pochodzi z książki, którą napisałam ” Jobcoaching – innowacyjna aktywizacja bezrobotnych 45+”, ale nie jest mojego autorstwa.

 

%d bloggers like this: