Playing duitnow slot casino online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun duitnow slot casino and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win duitnow slot big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino duitnow slot casino ewallet Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. duitnow slot casino ewalletBet on duitnow slot casino ewallet your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Kreatywność – proces twórczy

Kreatywność, to kolejny obszar naszego mózgu, który chcę omówić. O kreatywności mówi się dużo i często, wszędzie znaleźć można wzmianki i artykuły, więc zastanawiam się o czym napisać. Może najpierw o procesie twórczym.

Proces twórczy

Twórczość jest pojęciem stosowanym w różnych kontekstach, ja chcę przedstawić twórczość jako cechę osób, czyli zdolność do produkowania wytworów. Twórczość ta często zwana jest kreatywnością i jest cechą, która charakteryzuje daną osobę lub grupę osób. Jest to cecha ciągła o różnym natężęniu w zależności od wieku, ćwiczenia umiejętności myślenia twórczego i „geniuszu”.

Aktywność twórcza obserwowana jest zazwyczaj poprzez koncepcję społeczną (Nęcka), gdzie najważniejsza jest jedność, a ta otrzymywana jest poprzez wzajemne podchwytywanie i uzupełnianie pomysłów pojedynczych członków danej społeczności. Aby dana grupa mogła tworzyć, niezbędna jest sprawna komunikacja interpersonalna (może póżniej zajmę się tym zagadnieniem i omówię komunikację między członkami danej społeczności twórczej).

Bariery twórcze często przeszkadzają procesowi twórczemu. Biorą się z różnych postaw członków „grupy myślowej” lub złej komunikacji interpersonalnej.

Najczęstsze błędy

Błędy spowodowane złą komunikacją interpersonalną to:

  • osądzanie – krytykowanie, obrażanie, orzekanie, chwalenie mające na celu ocenianie lub manipulowanie, ocenianie i uogólnianie;
  • decydowanie za innych – rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, zadawanie niewłaściwych pytań;
  • uciekanie od cudzych problemów – doradzanie, zmienianie tematu, logiczne argumentowanie, pocieszanie;
  • zachowanie godzące w poczucie wartości innego członka – okazywanie wyższości, nieuzasadnione wypowiedzi innych osób, reagowanie pocieszaniem, obojętność, mówienie bezosobowe lub zajmowanie się czymś innym.

Procesy mentalne

W procesie twórczym biorą udział procesy mentalne, wg psychologów jest to sześć grup:

  • abstrahowanie – wyróżniamy dwa typy: negatywną (pomijanie cech nieistotnych) i pozytywną (wyróżnianie cech istotnych);
  • dokonywanie skojarzeń – wyróżniamy dwa rodzaje kojarzenia: łańcuch (stopniowe oddalanie się od wyjściowej idei poprzez wprowadzanie kolejnych ogniw łańcucha asocjacyjnego) i gwiazda (otoczenie wyjściowej idei pewna liczbą asocjacji, czyli odpowiedzi tylko na tą ideę);
  • rozumowanie dedukcyjne – oparte na logice, dedukcji i sylogiźmie;
  • rozumowanie indukcyjne – czyli analogiczne, polegające na wyciąganiu wniosków z niepełnego zbioru danych;
  • myślenie metaforyczne – polega na porzucaniu prostych i stereotypowych form poszukiwania rozwiązań i skupianiu się na tych bardziej oryginalnych;
  • dokonywanie transformacji – zmienianie wszystkich lub tylko niektórych cech danego obiektu.

Poszczególne grupy zostaną niebawem omówione.

%d bloggers like this: