Jobcoaching – trochę o metodzie.

Jobcoaching od kilku lat stał się moją główną dziedziną pracy. Obecnie co prawda bezrobocie drastycznie spadło, jednak wielu ludzi potrzebuje nadal kogoś, kto ich wesprze. Jobcoaching jaki ja reprezentuję nie tłumaczy się, jak to robią urzędnicy, praca trenera pracy. To metoda zapoczątkowana projektem Flora w Belgii, Holandii i Luksemburgu, która ma na celu aktywizację osób bezrobotnych. Jednak wspaniale sprawdza się także dla osób chcących zmienić swoją ścieżkę zawodową. 

Jobcoaching i jego moje początki

W 2013 r. zostałam zaproszona do projektu aktywizacji zawodowej osób 45+ jako Kierownik merytoryczny. Ponieważ jako jobcoach pracowałam z kobietami defaforyzowanymi na rynku pracy miałam doświadczenie w takim rodzaju pracy z klientem. Moja praca miała polegać  na dostosowaniu metody do rynku polskiego, przetestowaniu jej i napisaniu podręcznika. Zanim przystąpiłam do pracy zapoznałam się z jobcoachingiem funkcjonującym poza granicami kraju i wybadałam szanse przeniesienia go na grunt polskich realiów w tamtym okresie. Opracowałam narzędzia i zasady pracy. Później dobrałam sobie zespół 10 osób reprezentujących różne zawody i funkcje. Między innymi coachów, doradców zawodowych i osób zajmujących się aktywizacją zawodową. Po przeszkoleniu osoby te zajęły się aktywizacją osób bezrobotnych stosując opracowane przeze mnie narzędzia. Kiedy okazało się, że metoda przyniosła oczekiwane rezultaty dostałam możliwość przeszkolenia 40 innych osób w jej zastosowaniu. Wtedy wydawało się, że metoda umrze śmiercią projektową ale po konferencji kończącej projekt zgłosiła się instytucja, która chciała go wprowadzić. I tak od tego czasu  mam możliwość jej praktykowania. Ponadto coraz więcej osób zgłasza się indywidualnie do mnie. Przede wszystkim są to osoby wypalone zawodowo, powracające na rynek pracy i powracające do Polski z emigracji. 

Jobcoaching – po co komu?

Jobcoaching to wsparcie (coaching) w funkcjonowaniu zawodowym (job). Każda osoba w Polsce i na świecie, bez względu na miejsce zajmowane w hierarchii społecznej i moment w karierze zawodowej, jest potencjalnym klientem jobcoachingu. Metoda jest równie kosztowna jak coaching, wymaga bowiem indywidualnego, dostosowanego do każdego klienta z osobna podejścia. W praktyce korzystać mogą z niej osoby zasobne, które nie musiały pracować a teraz odczuły potrzebę równowagi życiowej lub dla osób, za których ktoś chce zapłacić (prywatnie lub poprzez instytucje rynku pracy). W swojej pracy spotykam się ze wszystkimi formami płatności. Jednak najbardziej korzystają beneficjenci UP, ponieważ mają oni dodatkowe wsparcie szkoleniowe.

Jobcoaching i jego wykorzystanie

Jobcoaching może być wykorzystany w dwojaki sposób, jako forma coachingu kariery nastawionej na zmianę zawodu. Rozumiem tu zmianę diametralną w ścieżce zawodowej, pracę z pasją, zgodną z zainteresowaniem i chęciami klienta a nie wykształceniem. Nie związaną z awansem, rozwojem w danej korporacji czy zaistnieniem w miejscu w którym klient jest dzisiaj.

Innym sposobem wykorzystania metody to jobcoching dla osób długotrwale i nie tylko długotrwale bezrobotnych, chcących powrócić lub wejść na rynek pracy. Mam tu na myśli np. osoby powracające z emigracji, matki powracające po urlopach wychowawczych, młodzież podejmująca decyzję o zapoczątkowaniu kariery, kobiety defaworyzowane na rynku pracy, osoby po długotrwałych chorobach czy zagrożone wykluczeniem społecznym z innych przyczyn. Tych grup może być wiele, osób potrzebujących wsparcia może być jeszcze więcej w zależności od sytuacji bezrobocia w Polsce. Rynek pracy w naszym kraju jest trudny, bardzo zmienny i wymaga elastyczności w poruszaniu się  na nim.

Najważniejszym aspektem tej metody nie jest to, że wspiera ona klienta w poszukiwaniu miejsca na rynku pracy, a wspiera również w jego utrzymaniu. Co jest bardzo ważne w sytuacji osób powracających na rynek pracy. Wspiera bowiem w nowych warunkach pracy, nowym środowisku i całkiem nowych sytuacjach społeczno-zawodowych. 

Jeżeli chcecie wiedzieć jakie są różnice między jobcoachingiem a coachingiem, kto może być jobcoachem i o innych zagadnieniach z tego obszaru zapraszam do subskrypcji.