Playing duitnow slot casino online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun duitnow slot casino and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win duitnow slot big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino duitnow slot casino ewallet Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. duitnow slot casino ewalletBet on duitnow slot casino ewallet your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Integracja i uwzględnienie gender w jobcoachingu

Integracja i uwzględnienie wymiaru genderowskiego w jobcoachingu jest niezbędna w pracy z coachowanym. Nie można widzieć takiej osoby w oderwaniu od kontekstu środowiska w jakim żyje. A więc, od naszego społeczeństwa, z jego różnicami i nierównościami między mężczyznami a kobietami.

Zrozumienie przez jobcoacha wymiarów genderowych, które odgrywają rolę w złożonym systemie życiowym coachowanego pozwala na poznanie rzeczywistości w jakiej on żyje. A także na zbadanie oddziaływania stereotypów na osobę coachowaną i organizacje w jakiej pracuje, bądź będzie pracowała.

Pytania Jobcoacha

Jobcoach w celu zapoznania się z tym, w jakim stopniu stereotypy wpływają na osobę przechodzącą proces integracji może posłużyć się odpowiednimi pytaniami:

  • Jaka jest wiara w siebie i poczucie własnej wartości klienta?

  • Jakie ona ma wyobrażenie tego, co może zrobić – co potrafi zrobić i do czego ma prawo?

  • Jaką rolę klient widzi dla siebie, jakie ma preferencje co do podziału zadań?

  • Czy zaczynając pracę klient zyska czy w rzeczywistości straci pod względem finansowym?

Poznanie perspektywy genderowej przydaje się podczas negocjacji umowy, elementu niezbędnego w procesie jobcoachingu. Jobcoach działa z większym wyczuciem, precyzją i może antycypować określone trudności.

Jaki jest rzeczywisty problem? Czy jest on w sferze zatrudnienia, sferze rodzinnej, czy w obu sferach jednocześnie? Kto ma znaczenie w rozwiązaniu trudności, czy tylko coachowany, czy osoby z jego otoczenia prywatnego, czy zawodowego a może instytucje, prawo?

Jakie ma oczekiwania klient, a jakie jego otoczenie? Czy oczekiwania są zbieżne czy rozmijają się w celach?

Jakie coachowany ma zasoby? Jakie zahamowania i blokady? Jak będzie oceniać rezultaty swoich działań?

Jobcoach wspólnie z coachowanym szuka konkretnych wskaźników pokazujących czy jest na dobrej czy na złej drodze, biorąc płaszczyznę zawodową i prywatną. Wskaźniki te powinny być sygnałem alarmowym dla klienta, gdy zboczy z prawidłowej ścieżki i sytuacja będzie rozwijać się w złym kierunku.

Wiem, że to wiedza skierowana do zainteresowanych zawodem jobcoacha, ale przydaje się w doradztwie zawodowym czy też w coachingu kariery. A innym pokaże, jak wygląda praca jobcoacha, bowiem każdy z nas może być kiedyś „zmuszony” do skorzystania z usług w tym zakresie. 

%d bloggers like this: