Integracja i uwzględnienie gender w jobcoachingu

Integracja i uwzględnienie wymiaru genderowskiego w jobcoachingu jest niezbędna w pracy z coachowanym. Nie można widzieć takiej osoby w oderwaniu od kontekstu środowiska w jakim żyje. A więc, od naszego społeczeństwa, z jego różnicami i nierównościami między mężczyznami a kobietami.

Zrozumienie przez jobcoacha wymiarów genderowych, które odgrywają rolę w złożonym systemie życiowym coachowanego pozwala na poznanie rzeczywistości w jakiej on żyje. A także na zbadanie oddziaływania stereotypów na osobę coachowaną i organizacje w jakiej pracuje, bądź będzie pracowała.

Pytania Jobcoacha

Jobcoach w celu zapoznania się z tym, w jakim stopniu stereotypy wpływają na osobę przechodzącą proces integracji może posłużyć się odpowiednimi pytaniami:

  • Jaka jest wiara w siebie i poczucie własnej wartości klienta?

  • Jakie ona ma wyobrażenie tego, co może zrobić – co potrafi zrobić i do czego ma prawo?

  • Jaką rolę klient widzi dla siebie, jakie ma preferencje co do podziału zadań?

  • Czy zaczynając pracę klient zyska czy w rzeczywistości straci pod względem finansowym?

Poznanie perspektywy genderowej przydaje się podczas negocjacji umowy, elementu niezbędnego w procesie jobcoachingu. Jobcoach działa z większym wyczuciem, precyzją i może antycypować określone trudności.

Jaki jest rzeczywisty problem? Czy jest on w sferze zatrudnienia, sferze rodzinnej, czy w obu sferach jednocześnie? Kto ma znaczenie w rozwiązaniu trudności, czy tylko coachowany, czy osoby z jego otoczenia prywatnego, czy zawodowego a może instytucje, prawo?

Jakie ma oczekiwania klient, a jakie jego otoczenie? Czy oczekiwania są zbieżne czy rozmijają się w celach?

Jakie coachowany ma zasoby? Jakie zahamowania i blokady? Jak będzie oceniać rezultaty swoich działań?

Jobcoach wspólnie z coachowanym szuka konkretnych wskaźników pokazujących czy jest na dobrej czy na złej drodze, biorąc płaszczyznę zawodową i prywatną. Wskaźniki te powinny być sygnałem alarmowym dla klienta, gdy zboczy z prawidłowej ścieżki i sytuacja będzie rozwijać się w złym kierunku.

Wiem, że to wiedza skierowana do zainteresowanych zawodem jobcoacha, ale przydaje się w doradztwie zawodowym czy też w coachingu kariery. A innym pokaże, jak wygląda praca jobcoacha, bowiem każdy z nas może być kiedyś „zmuszony” do skorzystania z usług w tym zakresie.