Coaching a jobcoaching – podstawowe różnice

Coaching różni się od jobcoachingu pod wieloma względami. Jednak jest 5 podstawowych różnic o których warto wiedzieć. Kiedy przystępowałam do szkoleń z zakresu jobcoachingu wydawało mi się, że doradcy zawodowi szybciej nauczą się tej dziedziny. Jednak już po pierwszej grupie szkolonych wiedziałam, że szybciej można nauczyć coacha doradztwa niż doradcę zawodowego coachingowego podejścia do klienta.

 Pierwsza różnica – Cel

Cel w coachingu zawsze wybierany i określany jest przez klienta. Może być zmieniany czy też przeformułowywany, ale zawsze jest to cel klienta.
Natomiast w jobcoachingu cel jest z góry określony i niezmienny – czyli zawsze jest to: ” Znalezienie i utrzymanie zatrudnienia”.

Druga różnica – Adresat procesu

Na proces coachingu zgłaszają się osoby potrzebujące wsparcia w realizacji swojego celu, rozwoju czy zmiany w życiu.
Na jobcoaching zgłaszają się lub są kierowane osoby potrzebujące wsparcia na rynku pracy. Są to absolwenci szkół, osoby bezrobotne, powracające po przerwie na rynek pracy lub też te, które chcą zmiany w karierze zawodowej, przekwalifikowania czy też zwalniane są z pracy.

Trzecia różnica – Potrzeba procesu

W jobcoachingu to czasem nie jest potrzeba a konieczność poddania się procesowi jobcoachingu. Podyktowana trudną sytuacją finasową, zmianą w życiu mającą wpływ na sytuację, zagrożenie wykluczeniem społecznym.
W coachingu to jedynie realizacja indywidualnego celu klienta (lub pracodawcy).

Czwarta różnica – Wymagania formalne

Coaching: brak rejestracji, brak badania sytuacji życiowej klienta, rzadko występująca informacja zwrotna, kontrola postępów możliwa ale nie jest konieczna, brak raportowania (chociaż wiem, że występuje), prace domowe zadawane tylko za zgodą klienta.
Jobcoaching: rejestracja klienta, badanie sytuacji życiowej klienta (rodzinnej, przebieg kariery, zdrowotne predyspozycje itp.), IPR wraz z raportowaniem postępów, obligatoryjne zadania domowe.

Wspólne jest jedynie kontraktowanie procesu.

Piąta różnica – Ważność w procesie

W coachingu ważne jest odkrywanie potencjału klienta, praca z wizją i przyszłością. Budowanie świadomości, skierowanie działania na realizacje celu.
W jobcoachingu najważniejsze jest określenie barier w realizacji celu. Badanie predyspozycji i preferencji zawodowych, pobudzanie do refleksji i działania na rynku pracy.

Oczywiście różnic jest więcej, chociażby  w sposobie pracy z klientem w przypadku pokonywania barier związanych z życiem prywatnym. Namiastkę takiej pracy opisuję przy okazji wpisów o ludziach, którzy przeszli proces jobcochingu. Zapraszam na historię Marka, Marii czy Kasi w zakładce „ludzie”.