Playing duitnow slot casino online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun duitnow slot casino and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win duitnow slot big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino duitnow slot casino ewallet Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. duitnow slot casino ewalletBet on duitnow slot casino ewallet your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Abstrahowanie – proces mentalny

Abstrahowanie to pierwszy proces myślowy, który chcę przedstawić.

Abstrahowanie to wyróżnianie tylko pewnych cech a pomijanie innych. Daje to możliwość definiowania i redefiniowania obiektów, klasyfikowanie w kategoriach, dostrzeganie podobieństw pomiędzy obiektami. Lewicki wyróżnił dwa typy abstrahowania: negatywny, gdzie pomijamy cechy nieistotne (np. sierć u kota czy psa jest nieistotna, bo te zwierzęta mają różne sierści a czasem wcale jej nie mają) i pozytywny który polega na wyodrębnianiu z wszystkich cech istotnych (np. miauczenie u kota czy szczekanie u psa jest istotną i definiującą cechę wszystkich kotów czy psów).

Kiedy abstrahujemy narażeni jesteśmy na popełnienie dwóch błędów:

  • błąd abstrakcji pozytywnej – pomijanie cech istotnych dla definicji zbioru obiektów (jeżeli pominiemy cechę określającą ssaki definiując delfina zostanie zaliczony do ryb),
  • błąd abstrakcji negatywnej – zaliczanie do istotnych cech nieistotnych właściwości (np. mucha zaliczona zostanie do ptaków kiedy cechą istotną dla ptaków okaże się możliwość latania).

Przykładowe ćwiczenie

Odgadnij kategorię – gdzie jedna osoba w grupie wymyśla pewną kategorię do której przynależą określone obiekty. Pozostałe osoby za pomocą pytań zamkniętych próbują odgadnąć tą kategorię.

Przykład: odgadywana kategoria to warzywa, zadawane pytania: czy do tej kategorii należy komputer, pisak, jedzenie itd.

Miłej i kreatywnej zabawy!

%d bloggers like this: